GRUSDATABASEN

Forekomstområde 65786
Ås (3021) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Sørliåsen
(Sist oppdatert 18.mar.2014)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en 100-150 meter bred og 5-10 meter høy randmorene tilhørende Ski-trinnet. I overflaten er materialet sandig og grusig med en god del blokk. Under dette laget består massene trolig av mer usortert morene, med noe finstoffinnhold. Rundt Sørliåsen, spesielt på østsiden, er morena omvasket, og materialet består av noe sortert, grusig sand. Store deler av forekomsten er trolig best egnet til fyllmasser, mens den omvaskede morena (kan) brukes til skogsbilveier.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse