GRUSDATABASEN

Forekomstområde 65788
Ås (3021) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Ris
(Sist oppdatert 18.mar.2014)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en lokalisering av et massetak i strandmateriale som strekker seg langs veien fra Ris til Østenga. Bebyggelse hindrer videre uttak av masser, samtidig som massene er lite egnet til annet enn fyllmasser. Forekomsten er ikke befart siden førstegangs registrering, men blir på bakgrunn av beskrivelsene fra den gang vurdert som lite viktig.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse