GRUSDATABASEN

Forekomstområde 65790
Ås (3021) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Vardåsen
(Sist oppdatert 18.mar.2014)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en lokalisering av et mindre, nedlagt massetak i strandmateriale. Massene består av grusig sand, og inneholder skjellfragmenter. Forekomsten er ikke befart etter førstegangs registrering, men blir klassifisert som lite viktig som følge av disse beskrivelsene.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse