PUKKDATABASEN

Forekomstområde 65796
Ås (3021) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Vinterbro pukkv.
(Sist oppdatert 24.okt.2015)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneisgranitt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ligger ved E6 i et område med gneiser av varierende sammensetning. Det er tatt ut stein i fire pallhøyder a 10-15 meter innenfor et stort område. Hovedbergarten er en grå granittisk gneis, middels til grovkornet, stedvis opptrer også en rosa variant. Det er innslag av middelskornet metagabbro (5-10 meter brede linser) og amfibolittiske lagerganger, disse inneholder mye granat. Gneisene er markert foldet, enkelte steder med gjennomsettende amfibolittganger. Området har lite overdekning.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse