PUKKDATABASEN

Forekomstområde 65804
Nesodden (3023) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Nordstrand
(Sist oppdatert 17.mar.2014)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granitt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Nedlagt steinbrudd som er drevet på en finkornet, homogen , rødlig granittisk gneis. Steinbruddet ligger nær sjøen og transporten har gått på båt. Muligheten for båttransport er viktig for videre drift. Bruddet ligger nær bebyggelse, men har mulighet for videre drift i lavere nivåer mot sørøst innenfor egen eiendom. Bergarten har gode mekaniske egenskaper og forekomsten vurderes som en viktig ressurs.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse