PUKKDATABASEN

Forekomstområde 65808
Nesodden (3023) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Svestad
(Sist oppdatert 17.mar.2014)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Amfibolitt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Prøven er tatt i en bergskrent ca. 100 meter fra vegen. Hovedbergarten er en amfibolitt, men det finnes også en glimmerrik gneis og i kontakt mot nord opptrer en grovkornet granitt. Gode uttaksmuligheter og små miljøproblemer.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse