PUKKDATABASEN

Forekomstområde 65828
Bærum (3024) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Steinskogen pukkverk
(Sist oppdatert 17.mar.2014)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dag-/Vulkansk bergart Dominerende bergart : Basalt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Et meget stort pukkverk som driver i en basaltserie av permisk alder. Basalten er noe kontaktmetamorf og har en uryddig lagdeling som representerer forskjellige lavastrømmer med 20-30 graders fall mot nord og med en øst-vestlig retning. Materialet er meget heterogent. Porfyrisk lava og listelava med vekslende størrelse på listene, veksler med helt tett lava. Epidot- og kalkspatfylte blærerom er vanlig. Gjennomsettende basaltganger og yngre syenittganger. Bergartene har tildels kraftig oppsprekking. Mineralisering av hematitt, svovelkis, kobberkis.

Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse