PUKKDATABASEN

Forekomstområde 65988
Lørenskog (3029) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Feiring bruk
(Sist oppdatert 12.mar.2014)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Pukkverket ligger i en fjellrygg med et sterkt heterogent, foldet gneiskompleks. Hovedbergarten er en forgneiset tonalitt med innslag av metadoleritt/metagabbro.

Feltbefaring utført av Arild Andersen 18.09.2019 (Klarlegge bergartsgrenser og opptreden av ulike bergarter vest for Feiringåsen steinbrudd): "Basert på traversene jeg gjorde fra Losbyveien og østover gjennom Feiringåsen ble det kun funnet ulike varianter av dioritt/tonalitt/gabbro(«Feiringdioritt») - alle bergarter velegnet til pukkproduksjon av samme kvalitet man har i dagens brudd. Det ble ikke funnet glimmerrike og kvartsrike bergarter med unntak av noen tynne kvarts-feltspatganger".

Bilder
1. Oversiktsbilde av bruddet og forekomsten sett mot nord.
2. Oversiktsbilde tatt mot sørøst.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse