PUKKDATABASEN

Forekomstområde 66000
Lillestrøm (3030) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Vardeåsen
(Sist oppdatert 23.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Stort pukkverk hvor den dominerende bergarten er en glimmerrik, grovkrystalinsk gneis med mektige feltspatårer og pegmatitt. Bergarten har begrensede egenkaper for bruk til vegdekker, men kan brukes i bære- og forsterkningslag. Massene er også egnet som fyllmasse, for bruk i vannlednings- og kabelgrøfter og til andre kommunaltekniske formål.Bilder
1. Håndstykke


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse