PUKKDATABASEN

Forekomstområde 66054
Nittedal (3031) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Bjønndalen
(Sist oppdatert 11.mar.2014)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dag-/Vulkansk bergart Dominerende bergart : Rombeporfyr
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et område med fin- til middelskornet, massiv rombeporfyr, stedvis gjennomsatt av markerte sprekkesoner. Bjønndalen pukkverk er etablert i forekomsten og foredler bergarten gjennom knusing og sikting i ulike fraksjoner til et meget viktig produkt for bygge- og anleggsvirksomheten i hele Osloregionen. Kvalitetsmessig er bergarten meget godt egnet til de fleste byggetekniske formål. Forekomsten klassifiseres som en viktig nasjonal ressurs.

Bilder
1. Flyfoto av bruddet


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse