GRUSDATABASEN

Forekomstområde 66068
Ullensaker (3033) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Kurillbakken
(Sist oppdatert 05.mar.2014)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten har et topplag som er ca. 5-6 meter i vest og 8-10 meter i øst. Mektigheten er størst i nord (nordøst), og faller til rundt 2-3 meter i grensen til forekomst 11. I sørvest går grunnvannsspeilet i nordvest-sørøstlig retning. Det er tidligere tatt ut store mengder fra et massetak i iskontaktskråningen nord på forekomsten. Her ble det også produsert asfalt, men uttaket er nå nedlagt. De senere åra er det tatt ut masser i den sørøstre delen av forekomsten, men i dag synes uttakene her også å være avsluttet. De groveste massene finnes i den nordre delen av forekomsten. Realistiske uttaksdybder ligger på 5-6 til 8-9 meter. Forekomsten er en meget viktig ressurs i forsyningen av byggeråstoff og er klassifisert som en nasjonalt viktig forekomst.

Bilder
1. Motorkrossbane på avsetningen.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse