PUKKDATABASEN

Forekomstområde 66106
Nes (3034) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Folbergåsen, Nes pukkverk
(Sist oppdatert 10.jun.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Båndgneis
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ligger ca 2 km nord for Årnes i Akershus fylke. Bergarten er en mørk, glimmerrik, middelskornig gneis med grovkornige partier som stedvis er sterkt foldet. Strøkretningen er nordvest-sørøst. Det er tatt ut betydelige mengder, og massene blir brukt både til veg- og betongformål.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse