PUKKDATABASEN

Forekomstområde 66140
Eidsvoll (3035) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Himtjern
(Sist oppdatert 23.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Hornfels
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Vegskjæring langs skogsbilveg ca. 5 km nordvest for Minnesund. Bergarten er en kalkhornfels i kontakt mot granitt. Moderat blotningsgrad, og lav oppsprekkingsgrad. Store volum av hornfels i området. Gunstige uttaksmuligheter ut fra topografi og miljøbetraktninger.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse