GRUSDATABASEN

Forekomstområde 67775
Ringsaker (3411) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Brumunda vest
(Sist oppdatert 07.jul.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsetning med flere nedlagte massetak, ingen massetak i drift. Samme løsmasseoppbygging som i forekomst Brumunda øst.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse