GRUSDATABASEN

Forekomstområde 67779
Ringsaker (3411) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: By
(Sist oppdatert 07.jul.2008)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsetning med sterkt kupert overflate. Ut fra snitt i massetaket ser denne uryddige overflaten ut til å være av primær karakter, men noe erosjon må også antas å ha virket inn. Avsetningen må i hovedsak sies å være et eskersystem (grusrygger). Massene i toppen har ablasjonsmorenekarakter (maksimalt 0.5). Dødisgryter opptrer også. Massetaket er flyttet rett vest for bilkirkegården. Det er også en speedwaybane på forekomsten.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse