GRUSDATABASEN

Forekomstområde 67781
Ringsaker (3411) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Prestesetra
(Sist oppdatert 07.jul.2008)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvterrasser på begge sider av Brumunda. Overflatene er delvis erodert ned, men toppflaten ser ut til å ligge 250-255 m o.h.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse