GRUSDATABASEN

Forekomstområde 67783
Ringsaker (3411) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Torudstad
(Sist oppdatert 07.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Brelevterrasse med toppflate ca. 350 m o.h. Sandige masser i snitt lengst sør i avsetningen. Stentipper i forbindelse med dyrka mark tyder på grove masser, i alle fall i toppen. Ingen massetak observert.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse