GRUSDATABASEN

Forekomstområde 67785
Ringsaker (3411) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Holmen-Molstad
(Sist oppdatert 07.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvterrasser samt noen lavtliggende elvesletter på begge sider av elva. Partivis markert som "meget blokkrik dyrkingsjord" på økonomisk kartverk. Ingen større, åpne snitt observert. Elveprofilet tyder imidlertid på stabile, tungt eroderbare masser (sand/ grus).


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse