GRUSDATABASEN

Forekomstområde 67793
Ringsaker (3411) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Solheim
(Sist oppdatert 07.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsetning med eskere. Stor variasjon i mektighet. Mektige terrasserester i sør, men mye av mektigheten "skyldes" morene (ifølge kvartærgeologisk kart).


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse