GRUSDATABASEN

Forekomstområde 67795
Ringsaker (3411) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Skreddersveen
(Sist oppdatert 07.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvvifte/-delta med massetak i sandige masser. Det meste av tilgjengelige masser er tømt, og det er åpnet pukkuttak i tilknytning til massetaket.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse