GRUSDATABASEN

Forekomstområde 67797
Ringsaker (3411) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Kluftmoen
(Sist oppdatert 07.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvmateriale med grovt topplag (1-2 m). Trolig at sand/fingrus dominerer under dette. Ujevn overflate med raviner gjør mektighetsanslag usikkert.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse