GRUSDATABASEN

Forekomstområde 67801
Ringsaker (3411) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Sisselberget
(Sist oppdatert 07.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsetning med sanddominert materiale. Grunnvanns-peilebrønn er satt ned og viser grunnvannstand 0.5-1.0 m under massetakets såle.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse