GRUSDATABASEN

Forekomstområde 67805
Ringsaker (3411) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Tomsbekken
(Sist oppdatert 07.jul.2008)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsetning med vifte/terrasseform og dødisgrop. Avsetningen fortsetter i en ryggform øst for massetaket.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse