GRUSDATABASEN

Forekomstområde 67807
Ringsaker (3411) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Aursmo
(Sist oppdatert 07.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsetning med eskere. Svært blokkrik overflate. Usortert, stein-/sandrikt materiale i snitt i esker. Ikke volum/arealberegnet. Mektighet er i gjennomsnitt ca. 5 m.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse