GRUSDATABASEN

Forekomstområde 67817
Ringsaker (3411) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Tomsætra
(Sist oppdatert 07.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvmateriale med stein-/blokkrik overflate. Massetak med 2 m høye stuffer, hvor knusing har foregått. Markert esker nord for massetaket. Ingen aktivitet.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse