GRUSDATABASEN

Forekomstområde 67823
Ringsaker (3411) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Sortungstad
(Sist oppdatert 07.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av stedvis usortert sandig morene og sortert lagdelt grus og sand. De lagdelte massene finnes på sørvestsiden av avsetning i snitt ned til 2 m. Avsetninga har lokal interesse som fyllmasse-veigrus. Enkelte partier kan egne seg til betongsand.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse