GRUSDATABASEN

Forekomstområde 67825
Ringsaker (3411) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Ulven
(Sist oppdatert 07.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Avsetninga er avgrenset som breelv på kvartær-kart, men har klart morenekarakter i massetak. Materialet er usortert.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse