GRUSDATABASEN

Forekomstområde 67831
Ringsaker (3411) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Rud-Begseng
(Sist oppdatert 07.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ligger i et hauget terreng med delvis sortert materiale og sortert morene 1-2 m på toppen. Inneholder blokk-stein-sand-grus som er vanntransportert med lite finstoff. Under ligger finsand-silt, lite anvendbar til annet enn lokale veger.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse