GRUSDATABASEN

Forekomstområde 67851
Ringsaker (3411) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Skulivangen
(Sist oppdatert 07.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Avsetningen ligger avmerket som breelvavsetning. Materialet langs hele veien ligger i hauger, rygger med morene og ablasjonsmorene (sandig-grusig morne) og mulige mindre breelvavsetninger og sand-grus.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse