GRUSDATABASEN

Forekomstområde 67859
Ringsaker (3411) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Bergundbakken
(Sist oppdatert 07.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Avsetningen består av sand-grus-stein og blokk i den synlige del mot sjøen, silt i den midtre del og velgraderte masser samt ensgradert sand-finsand i eskerene mot nord som er verneverdige der veien går på toppen av ryggen. Eier: Ringsaker almenning.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse