GRUSDATABASEN

Forekomstområde 67867
Ringsaker (3411) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Akersætra
(Sist oppdatert 07.jul.2008)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Morenemateriale. Er sandig, grusig med rundet grus, stein og blokk. Lagerhauger ligger klare for bruk. Det er tatt ut masser over et stort område, men mektigheten er liten. Det ligger steiner øst i massetaket.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse