PUKKDATABASEN

Forekomstområde 67883
Ringsaker (3411) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Syverstuberget
(Sist oppdatert 01.jan.2016)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Hovedbergartstype : Sedimentær bergart Dominerende bergart : Sandstein
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en veiskjæring på tilknytningen til Mjøsbrua. Steinen er tatt ut og knust,- deretter lagt på lager. Oppknust ringsakerkvartsitt (siltstein) på lager. Sporadisk knusing av maskinkult til finere fraksjoner. Innslag av vardalssparagmitt. Materialet er hentet fra tilgrensende veiskjæring.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse