GRUSDATABASEN

Forekomstområde 67919
Hamar (3403) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Vang grustak
(Sist oppdatert 23.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en stor glasifluvial terrasse på østsiden av Flakstadelva. Mot øst er avsetningen vanskelig å avgrense. Her drives også jordbruk og det er tydelig at avsetningen gradvis går over i morene. I vest er avsetningen begrenset av elva og helt i sør av en markert terrassekant ned mot elvesletta. Denne forekomsten er klart den største og viktigste sand- og grusressursen i kommunen. De seismiske undersøkelsene viser at sand- og grusforekomsten i store deler av avsetningen er ca. 15 meter tykk. Under dette laget ligger et morenelag som i gjennomsnitt er 15 meter tykt. Mektigheten av sand- og gruslagene ser ut til å avta sørover i forekomsten.


Faktaarket ble generert 12.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse