GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68047
Sør-Odal (3415) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Gaustad
(Sist oppdatert 03.jul.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Liten breelvavsetning. Ryggform med lengdeustrekning nord-sør. Ligger oppe på et høydedrag. Maksimal mektighet er 3 m. Inneholder hovedsakelig sand og grus, med noe stein. Enkelte partier virket noe usortert. Det meste av massene er allerede tatt ut. Fjellblotninger i bunnen av massetaket.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse