GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68049
Sør-Odal (3415) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Dalen
(Sist oppdatert 03.jul.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Liten breelvavsetning, bygget opp til marin grense. Forekomsten er nesten utdrevet. Det nordligste massetaket inneholder grovt materiale, mens det sørligste inneholder mye godt sortert sand. Over marin grense videre innover dalen og opp mot Snittmyra er det stedvis sandig morenemateriale på opp til 2-3 m mektighet.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse