GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68051
Sør-Odal (3415) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Kjølstad
(Sist oppdatert 03.jul.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsetning, der de øvre deler er bygd opp til marin grense. Ligger inn mot fjellet i østre dalside. Forekomsten går i flere terrasser nedover dalsiden. Fjellblotninger i bunnen av massetaket og mellom terrassene. Gammelt nedlagt massetak nord for forekomsten med liten mektighet og utbredelse. Massene består hovedsakelig av godt sortert sand og grus, med en del stein.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse