GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68053
Sør-Odal (3415) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Igletjern
(Sist oppdatert 03.jul.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Liten breelvavsetning, bygd nesten opp til marin grense. Ser ut til å ligge bare på øst- og sørsiden av Igletjern. I det nordligste massetaket er massene dekket av 1-1,5 m sandige og siltige lag. I det sørligste er det grovt materiale i overflaten. Massene er brukt til vegfyll og fyllmasser. Massene binder godt. Vegvesenet drev tidligere et massetak i terrassen som gården Karihaugen ligger på.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse