GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68055
Sør-Odal (3415) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Slåstadbråten
(Sist oppdatert 03.jul.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Liten breelvavsetning bygget opp til marin grense. Massetaket er utdrevet, så det er vanskelig å si noe om materialsammensetningen. Det ser ut til å være noe sand grus i en terrasse som gården Holen ligger på. Dessuten er det et lite, nedlagt massetak vest av Nedre Slåstadbråten. Forekomsten ligger på østsiden av Kuggerudåa, det er også registrert en forekomst på andre siden av elva, i Nord-Odal kommune. Videre oppover dalen mot Hokjølen er det sandig morenemateriale med vekslende mektighet. Lite nyttbare masser igjen på forekomsten.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse