GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68057
Sør-Odal (3415) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Vangen
(Sist oppdatert 03.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Liten breelvavsetning, bygget opp til marin grense. Har form av en vifte, som ender i en terrassekant ned mot myra i vest. Gjennomsnittlig mektighet er 2 m. Forekomsten inneholder grusig sand, godt sortert. Over marin grense er det haugformet moreneterreng, til dels med stor mektighet.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse