GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68061
Sør-Odal (3415) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Indgjerdingen
(Sist oppdatert 03.jul.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Liten breelvavsetning, bygd opp til marin grense. Ligger som en terrasseflate inn mot den ene dalsida. Forekomsten består hovedsakelig av sand, med noe innslag av grus. I bunnen av de to små massetakene står det vann, trolig pga. overgang til mer finstoffholdige masser.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse