GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68063
Sør-Odal (3415) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Venlia
(Sist oppdatert 03.jul.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Liten breelvavsetning, som ligger inn mot fjell i nord. Forekomsten ligger 360 m o.h. Liten utbredelse, med en mektighet i massetaket på 3-5 m. Inneholder hovedsakelig godt sortert sand. Massene er trolig brukt til skogsbilveier.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse