GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68065
Sør-Odal (3415) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Kuserud
(Sist oppdatert 03.jul.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Massetak i sandig morenemateriale. Snittet viser mektighet på 4-6 m. Det er morenemateriale med varierende mektighet som er den dominerende jordart i området rundt Vallsjøen og Gjørisjøen. Over 3-500 m o.h. er mektighetene mindre.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse