GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68067
Sør-Odal (3415) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Odals Verk
(Sist oppdatert 03.jul.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Haug/ryggformet moreneterreng beliggende litt sør for Odal Vannverk. Enkelte partier i det lille massetaket virker noe sortert. Ellers består massene av sandig, grusig morene. Stein og blokk er kantrunda. Massetaket ligger inne på sagbruksområdet.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse