GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68069
Sør-Odal (3415) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Taul
(Sist oppdatert 03.jul.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Liten breelvavsetning, bevokst med skog. Ligger som en øy midt i dyrka mark sørvest av Odals Verk. Massetaket er nedlagt. Vanskelig å si noe om kornfordelingen. Liten utbredelse og ukjent mektighet.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse