GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68071
Sør-Odal (3415) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Nordli
(Sist oppdatert 03.jul.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Ryggformet avsetning som ligger i en trang dalgang mellom gården Nordli og Skitjernet. Materialet består i de nedre deler av lagdelt sand og finsand. De øvre deler består av steinig, grusig sand. Noe stein og blokk i overflaten. Punktlokalitet pga. liten utbredelse og høyt innhold av finsand.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse