GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68073
Sør-Odal (3415) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Stomperud
(Sist oppdatert 03.jul.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Liten lateralterrasse ca. 230 m o.h. Materialet består av sortert sand og finsand. Det er også tatt ut en del morene-materiale, som virker noe sortert. Massetaket er drevet ned til fjell, og det meste av massene er allerede tatt ut. Massene er trolig brukt til veiformål.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse