GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68075
Sør-Odal (3415) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Berger
(Sist oppdatert 03.jul.2008)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Morenemateriale med varierende mektighet. Snittet i massetaket er 12-14 m høyt. Forekomsten ligger inn mot den sørlige dalsiden. Massetaket ble drevet av Vegvesenet, som brukte massene til vegmateriale. Det er prøvetatt med tanke på å åpne et nytt massetak rett sør av det nåværende massetaket. Punktlokalitet grunnet usikker utbredelse og varierende mektighet.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse