GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68077
Sør-Odal (3415) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Rustad
(Sist oppdatert 03.jul.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Haugformet avsetning rett nord for Rustadtjernet. Materialet er noe sortert, men det finnes en del finstoff. Antydning til skrålag. Det meste av materialet i haugen er tatt ut, og brukt til skogsbilveier. Omkringliggende masser er morene. I dalen ned mot forekomst 17 virker materialet i overflaten noe sortert. Punktlokalitet pga. liten utbredelse.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse