GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68079
Sør-Odal (3415) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Taugbøl
(Sist oppdatert 03.jul.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Liten breelvavsetning, det meste ligger på nordsiden av Lillesetbekken. Bygd opp til marin grense i sørvest. Består hovedsakelig av sand, med enkelte lag av grus. Mektigheten er ca. 3-4 m i gjennomsnitt. Forekomsten ligger i en trang dalgang. Noe sand og grus oppe ved Lillesetfløyta, men bare 1 m over grunnvannsstand. Fyllmasseressurs.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse