GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68081
Sør-Odal (3415) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Skøyen
(Sist oppdatert 03.jul.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ligger mellom to fjelltopper. Består av sand og grus med en del stein og blokk. Massetaket er svært rotete, det er drevet ned til fjell. Mektigheten varierer fra 2-5 m på det som er igjen. Deler av massetaket er brukt til fyllplass. Det er vanskelig å si noe om avsetningsform og dannelse. Nord for forekomsten er det et inngjerdet steinbrudd som ikke registreres.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse